Brąz cynowo fosforowy CuSn10P

Wśród licznych stopów odlewniczych brązów cynowych występuje kilka stopów wieloskładnikowych, jednym z nich jest CuSn10P (B101), w skład którego oprócz miedzi i cyny wchodzi również niewielki dodatek fosforu. Stop o takim składzie określa się mianem brązu cynowo-fosforowego i opisuje się zamiennie oznaczeniem CuSn10P lub B101.

W zastosowaniach przemysłowych wyroby z brązu fosforowego są często stosowane zamiennie z dwuskładnikowym brązem cynowym CuSn10 lub CuSn12. Jak ma to miejsce w przypadku stopów miedzi z cyną, właściwości wytrzymałościowe i parametry użytkowe brązu określa zawartość cyny. Brązy cynowe co do zasady uważa się za wytrzymałe mechanicznie, odporne na ścieranie i podatne na obróbkę skrawaniem. Jednak w przypadku zawartości cyny na poziomie 10% można już mówić o jednym z najbardziej odpornym na obciążenie i ścieranie materiale do wytwarzania elementów maszyn i urządzeń technicznych. Dodatkowo w przypadku brązu cynowo-fosforowego wtrącenie fosforu podnosi właściwości stopu, zbliżając je do tych typowych dla stopu o większej zawartości cyny.

Zastosowanie brązu cynowo-fosforowego

Dzięki lepszym parametrom wytrzymałościowym, wyższej odporności na ścieranie, korozję oraz szkodliwe środki chemiczne brąz fosforowy umożliwia produkcję bezpiecznych komponentów przeznaczonych do pracy w warunkach intensywnego obciążenia i przy wysokich prędkościach obrotowych. W związku z tym z wyrobów hutniczych ze stopu CuSN10P często produkuje się narażone na korozje łożyska, części maszyn, w tym wałki, tuleje i inne komponenty oraz elementy armatury chemicznej. Warto dodać, że brąz cynowo-fosforowy oferuje już niezłe właściwości samosmarujące, w związku z tym podobnie jak ma to miejsce w przypadku wyrobów z innych 10 i 12% brązów cynowych, może być stosowany do wytwarzania elementów źle smarowanych, trudnodostępnych i narażonych na długie interwały pracy bez obsługi technicznej.

Gdzie kupić wyroby z CuSn10P (B101)?

Jak już wspomniano wyżej, brąz cynowo-fosforowy można stosować zamiennie z dwuskładnikowymi brązami cynowymi o zawartości cyny pomiędzy 10 a 12%. W związku z tym oferta rynkowa na wyroby kompatybilne z właściwościami stopu CuSn10P jest dość szeroka. Wybierając odpowiednie wyroby hutnicze, warto mieć na uwadze, że wszystkie brązy cynowe, zarówno dwu- jak i wieloskładnikowe są podatne na lutowanie i spawanie. Dzięki czemu nawet w przypadku konieczności łączenia w ten sposób komponentów wykonanych z różnych stopów nie będzie żadnych problemów z uzyskaniem dobrej jakości spojenia.

Brąz fosforowy od Topaz Metale

Brąz cynowo fosforowy w ofercie hurtowni Topaz Metale jest oznaczony symbolem GBZ12. Jest to stop o 12% zawartości cyny, co stawia go w czołówce dostępnych stopów cynowo-fosforowych pod względem właściwości wytrzymałościowych, parametrów obróbki i zastosowania. Co ważne, stop ten jest w formie:

  • prętów o przekroju okrągłych o średnicy przekraczającej 300 [mm],
  • prętów o przekroju kwadratowym o wymiarach przekroju do 120×120 [mm],
  • rur o stosunku średnicy zewnętrzne do wewnętrznej wynoszącym 429/361 [mm],
  • płaskowników o wymiarze przekroju do 312×84 [mm].

Szeroki zakres wyrobów w różnych formach i rozmiarach umożliwia wybór optymalnej formatki do każdego zastosowania.