Wyroby hutnicze z brązów dwu- i wieloskładnikowych

Płyty i rury z brązu do przeróbki plastycznej i obróbki skrawaniem to popularne formatki, które w przemyśle wykorzystuje się do produkcji różnego rodzaju części i elementów konstrukcyjnych. Można je kupić w kilku wariantach różniących się składem stopu. Typowe brązy dwuskładnikowe są wytrzymałe, mają odpowiednią sprężystość, odporność na korozję i odporność na działanie niektórych kwasów. Odpowiednia obróbka i dodanie właściwych dodatków poprawia ich właściwości, co rozszerza ich zastosowanie i umożliwia zamienne stosowanie niektórych stopów. Wyroby hutnicze do dalszej obróbki są dostępne w formie rur oraz jako płyty z brązu.

Właściwości płyt z brązu

Wyroby z brązu mają szerokie zastosowanie. Produkuje się z nich wiele komponentów maszyn i innych konstrukcji. Płyty z brązu mogą być wykorzystane do produkcji elementów przystosowanych do przenoszenia dużych obciążeń dynamicznych. Odpowiednie stopy stosuje się do wytwarzania elementów narażonych na intensywną eksploatację w warunkach ograniczających możliwość wykonania okresowej obsługi technicznej oraz jako elementy przeznaczone do pracy w wodzie morskiej lub narażone na bezpośrednie działanie niektórych kwasów. Jeśli chodzi o płyty z brązu do najczęściej wybieranych można zaliczyć płyty brązowe ze stopów B8, B6 oraz wieloskładnikowy BA1054.

 

  • Płyty z brązu ze stopów dwuskładnikowych – dwa najczęściej stosowane we współczesnym przemyśle warianty to płyty próby B8 i B6 o zawartości cyny na poziomie odpowiednio 8 i 6%. Jak wiadomo, wraz ze wzrostem zawartości cyny poprawiają się właściwości wytrzymałościowe i sprężystość stopu. Blachy brązowe ze stopów dwuskładnikowych charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie i korozję. Dzięki swoim właściwościom są wykorzystywane do produkcji m.in.: sprężyn, elementów armatury, części łożysk, membran, sit, elementów przyrządów pomiarowych, w tym części przeznaczonych do zastosowania w wodzie morskiej.

 

  • Płyty z brązów wieloskładnikowych – twarde wieloskładnikowe płyty z brązu wykorzystuje się do produkcji wydajnych wymienników ciepła, wałów, łożysk, kół zębatych, gniazd zaworów oraz innych elementów maszyn i urządzeń hydraulicznych, które przenoszą znaczne obciążenia i pracują w trudnych warunkach. Jednym z popularniejszych stopów wieloskładnikowych, które są dostępne jako płyty brązowe, jest stop z domieszką niklu i żelaza BA1054.

Właściwości rur z brązu

Warto zauważyć, że rury z brązu dostępne są jako wyroby ze stopów dwu- i wieloskładnikowych. Przy czym w przypadku rury z brązu dwuskładnikowego mamy do czynienia ze stopem o 12% zawartości cyny, co wyraźnie zmienia właściwości stopu. W przypadku brązów wieloskładnikowych dostępne są wyroby ze stopów takich samych, jak ma to miejsce w przypadku płyt brązowych oraz tzw. stopy samosmarujące.

 

  • Rury z brązu dwuskładnikowego GBZ12 – do produkcji rur z brązu stosuje się stop o zawartości cyny na poziomie 12%. Taki udział cyny powoduje, że stop nabiera właściwości samosmarujących. Dzięki temu tuleje i inne elementy produkowane z tego materiału mogą być stosowane jako części eksploatowane bez wydajnego smarowania. 

 

  • Rury z brązu wieloskładnikowego – w przypadku wyrobów hutniczych wieloskładnikowych w formie rur dostępne są brązy aluminiowe BA1054 i BA1032 (ze wtrąceniem manganu i żelaza), które mają podobne właściwości. Dodatkowo w ofercie znajduje się też wieloskładnikowy brąz samosmarujący RG7 (z dodatkiem cynku i ołowiu).

 

Rury i płyty brązowe z ww. stopów są wykorzystywane jako komponenty do produkcji części i elementów maszyn i konstrukcji w przemyśle okrętowym, lotniczym, w budowie maszyn i pojazdów różnego przeznaczenia, w tym maszyn rolniczych. Co więcej, płyty i rury z brązu są wykorzystywane także do produkcji różnego rodzaju armatury i pomp czy wymienników. Topaz Metale oferuje jakościowe wyroby hutnicze z brązu i gwarantuje utrzymanie stałego poziomu jakości niezależnie od wolumenu i częstotliwości zamówień.